Aansluitdijk - 


De Aansluitdijk is een waterkerende verbinding tussen Noord Holland - ongeveer bij Enkhuizen - en Friesland bij Stavoren. Er ontstaat een andere indeling: het Noordermeer en het Zuidermeer in plaats van het IJsselmeer en het Markermeer. De Houtribdijk wordt open gemaakt.

De Aansluitdijk koppelt water en energie met twee valmeren en realiseert hiermee anticiperend water- en energiebeheer. De valmeren zorgen voor dagelijkse energiebuffering. Het Noordermeer is de seizoensbuffer voor water en stijgt geleidelijk mee met de Noordzee. De valmeren pompen de piekafvoer van de IJssel (deels) door naar het Noordermeer; spuien op de Wadden kan langer doorgang vinden. Bereikbaarheid van Groot Amsterdam en Friese Meren verbetert. Langs de randen van de Aansluitdijk komt nieuwe natuur. Door het openen van de Houtribdijk komt het Markermeer weer tot leven. Investeringen ongeveer 2 miljard Euro, baten circa 3 miljard Euro, met economische dragers voor betere verbindingen, water- en energiemanagement, ruimte voor wonen en werken en natuur.

De Aansluitdijk is het geesteskind van Caspar Pompe en Gert Jan Akkerman. 

De Aansluitdijk is eigenlijk een deelproject van WaterMotor.EU; een systeemconcept waarbij anticiperend watermanagement gekoppeld wordt met energiemanagement. Het watersysteem en het energiesysteem worden gekoppeld door middel van valmeren (of pomp-accumulatiecentrales). Door deze valmeren te koppelen met grote waterbuffers (zoals bij de Aansluitdijk het Noordermeer) kunnen de fluctuaties in beide systemen worden afgevlakt - de dagelijkse energiefluctuatie en de seizoensfluctuatie van het watersysteem. 

Dit zijn grote projecten. Die kunnen de overheden niet meer zelfstandig te bekostigen. Dat is ook niet nodig. Door kansen te scheppen voor private ondernemers (zoals een dubbele dijk) kan een groot deel van de bekostiging worden gedragen door de private sector. Dit zijn dus Participatieprojecten. Er is een aanpassing van het ontwikkelproces nodig. Meer Bottom-up. En vanuit een bedrijfsmatig perspectief. Want dan kunnen grote investeerders hierin participeren, maar ook kleine beleggers. We noemen dat 'Wiki-Development'.

De website voor Aansluitdijk BV hebben we helaas moeten afsluiten.