ECOtherapie?

op verkenning naar de werking van ijle informatie-energie ben ik in aanraking gekomen met de ECOtherapie. . Het torusveld speelt daarin een belangrijke rol.

Waarom volg ik een cursus ECOtherapie als nuchter en pragmatisch ingenieur?  

Welnu, zo gek is dat niet. Het concept van ECOtherapie is geformuleerd door een andere ingenieur; Ir Hans Andeweg. Hoewel de 'lessen' ECOtherapie oppervlakkig iets weg hebben van Zwijnsteincolleges, blijkt ECOtherapie verre van vaag. ECOtheapie is een (kwantitatieve) methodiek om metafysische- en intuïtieve waarnemingen over de energetische toestand van een 'entiteit' (project, bedrijf, perceel land) op intersubjectieve wijze vast te leggen. Met deze kwantitatieve gegevens kunnen grafieken worden gemaakt, zodat het verloop van de energetische ontwikkeling in beeld komt. 

[[ECO komt van Oikos - Huis. ECOtherapie is een methode om 'je huis op orde' te krijgen. Zie Website ECOtherapie/Bedrijven]]

Ik wil weten hoe het Torusveld, dat zo belangrijk blijkt in de natuur, werkt.  En ja, ik weet dat ik geen fysicus ben. Dus ik pretendeer niet dat de denkmodellen die ik heb geformuleerd in 'de Magische Ring is overal' per sé kloppen. Wat ik voor me zelf bevredigend vind is dat ik verschillende ontdekkingen, uitvindingen  en innovaties, waarover ik lees in het NWT (Natuur, Wetenschap en Techniek) magazine, kan verklaren met de functies die het Torusveld in de natuur heeft. 

Overigens zijn er nogal wat Wetenschappers, die controversiële inzichten en concepten formuleren, bij de sokken afgebrand. (leuk, die wetenschappelijke wereld!?) In 'mijn' nieuwe vakgebied van de 'nulpunt-energie' is een goed voorbeeld de presentatie van 'koude fusie' door Fleischmann en Pons. Een van beide is uit zijn professoraat gezet. Koude fusie kan niet!!! Recent zijn zij  gerehabiliteerd. NASA en anderen hebben koude-fusie aangetoond. Hoewel zij nu de term 'Low Energy Nuclear Reaction' (LENR) gebruiken. We zullen hier nog meer van horen. 

Vanavond kon ik het goed vertellen aan mijn buurman - bij een biertje in de langverwacthe namiddagzon. Je hebt de klassieke fysica, waarin men een stelsel van aangetoonde denkmodellen hanteert. Soms bedenken fysici concepten, die nog niet aangetoond zijn. Die modellen bevolken het domein van de proto-fysica. Het Higgsdeeltje was tot voor kort bewoner van dit domein, tot het na vele miljarden investeringen is aangetoond. Higgs is over van de Proto-fysica naar de Klassieke Fysica. Het Mayorandeeltje verkeert voor zover ik weet nog in het domein van de Protofysica.  

Vervolgens is er het domein van de meta-fysica. Meta betekent 'achter'. Prana - ofwel 'levensenergie' is een belangrijke bewoner van dit domein. Veel grootheden uit de meta-fysica zijn afkomstig uit de Ayur Veda, de 'achtergrondwetenschap' van de vele vormen van yoga, martiale sporten en oosterse geneeskunst. Ayur Veda betekent zoveel als 'Zuiver Weten'. 

Wat op een gegeven moment als meta-fysica of magie wordt beschouwd, zal verhuizen van de meta-fysica naar de proto-fysica. En als men meetmethoden en apparatuur heeft ontwikkeld om bewoners van de Proto-Fysica waar te nemen en de maat te nemen, dan verhuizen zij naar de klassieke-fysica. 

Intuïtieve waarnemingen zijn nu nog bewoners van de meta-fysica. Maar het onderzoek van Rupert Sheldrake naar overbrenging van denkmodellen (gedrag) van de ene apenkolonie (op een geïsoleerd eiland) naar de andere (op een verafgelegen ander eiland), geven wetenschappelijke waarde aan intuïtieve overbrenging van denkmodellen of gedachten. Hiermee komt de verhuizing van intuïtieve overbrenging van meta-fysica neer proto-fysica in zicht.  

Terug naar de vraagstelling: waarom volg ik als ingenieur een cursus ECOtherapie? Scheppend denken Schouwend doen....Metafysica-Protofysica-Klassieke fysica.....// Water-Energie...Watergas...ECOtherapie. 

Er zijn twee tussengebieden tussen Klassieke Fysica en Protofysica enerzijds en Protofysica en de Metafysica anderzijds. De Kwantumfysica is de overgang van klassiek naar proto. Ik denk dat men watergas kan verklaren aan de hand van de kwantumfysica. Deels klassiek en deels proto. ECOtherapie is ook zo'n overgangsgebied. Volgens de regels van intersubjectieve waarneming worden de intuitieve waarnemingen 'meetbaar'. Zodoende staat ECOtherapie met haar ene been in de protofysica en met de andere in de metafysica. 

Kortom, ik volg als ingenieur een cursus ECOtherapie omdat het mijn inzicht in de werking van de natuur vergroot. En ik hoop na afronding van de opleiding één tot twee projecten aan te nemen.