Magic Donut Presentations

Anno 2018 zijn de uitnodigingen voor de presentaties natuurlijk redelijk overbodig. Toch laat ik de informatie nog op de website staan, want er staat wel interessante informatie. 

Verbazingwekkende inzichten in de natuur, waarin helixen, vortexen, torusvelden en bollen een centrale rol spelen. Op tal van gebieden zien we verbazingwekkende verschijnselen. In 2010 heb ik een documentje geschreven over de inzichten die ik heb opgedaan op mijn zoektocht naar een verklaring voor ...de merkwaardige verschijnselen van watergas (vlam van 127 graden C doet wolfraam smelten op 3500 graden C!?). Pompe-Advies heeft enkele lezingen georganiseerd over verschillende toepassingen, waarin het torusveld (de Magische Ring) een belangrijke rol speelt.  

Als eerste presentator heb ik gevraagd aan Dr Yannick van Doorne om zijn verhaal over electrocultuur in land- en tuinbouw te vertellen. Dat is zeer practisch!!!

Op 14 maart 2013 hadden we op Landgoed Beukenrode 16 deelnemers. Er waren toehoorders die in algemene zin geïnteresseerd zijn, maar het merendeel van de toehoorders was actief in de land- en tuinbouw. Ongelooflijk wat er zoal gebeurd in het veld. De meeste toehoorders stemmen in met het vermelden van hun websites op deze pagina's. 

Ook op 18 april waren er weer 16 deelnemers. We hebben van Yannick niet alleen gehoord dat onder een pyramide-skelet van koperbuizen de planten veel beter groeien en produceren. Hij heeft ons ook verteld over Agnihotra, een ritueel dat deel uitmaakt van de Ayurveda (Zuiver Weten) uit de Indiase traditie. Ook weer met indrukwekkende invloed op plantengroei. Ik heb het linkje met de informatie naar electrocultuur nog even laten staan in de aankondiging op de home-page. Mogelijk gaan we in juni nog een lezing organiseren in Amsterdam in theater Perdu. En in september mikken we op een presentatie in samenwerking met Stef Freriks in het zuiden van het land.

Op 18 april hield van Doorne een verhaal over Pyramides in de tuinbouw.  

 

Het was ook deze keer een goed bezochte presentatie (20 toehoorders). Tijdens de inloopborrel liet Yannick alvast een pyramide zien. En wat de werking daarvan is op je standvastigheid - licht ik later toe. Frappant! Er waren vele nieuwe gezichten in het gehoor. De meeste mensen hebben zelf ook veel interessants te melden. Dus voldoende stof voor een intensieve discussie tijdens de heerlijke maaltijd. Ik ben dus eigenlijk wel dankbaar daarvoor!

Jonathan, de kok van Landgoed Beukenrode had weer een eenvoudig, doch culinair niet verkeerde maaltijd geserveerd. Met een soepje vooraf waar je graag het recept van zou weten. 

Tijdens de lezing heeft Yannick ons weer versteld doen staan. Wist u dat er ook in Bosnië grote pyramides zijn gebouwd? De grootste is bijna twee keer zo groot als die van Gizeh! En het verhaal over de effecten van het Agnihotra-ritueel deed ons verstommen. Hè, hoe is dat mogelijk?

Wij horen graag van aanwezigen of bezoekers van deze website of men ook met electrocultuur, pyramides of Agnihotra werkt - of met vergelijkbare technieken. Graag plaatsen we uw ervaringen op een bundel web-pagina's van deze cyclus. Bij voorbaat dank!

Land- en tuinbouw:

www.magnetoculture.com 

www.electroculturevandoorne.com

www.electrocultureandmagnetoculture.com

www.agriculturecosmotellurique.org 

www.agnihotra-pratique.com

Muziek:

www.musiquesplantes.com

www.musicforyourplants.com

Sonotest:

www.sonotest-ines.weebly.com