Nieuwe Kleefse Rijn -

Het projectconcept 'De Nieuwe Kleefse Rijn' wordt op 30 januari a.s. toegelicht in het kader van de conferentie over klimaatadaptatie van de rivieren, georganiseerd door het Kennis van Klimaat-instituut. Er is nog geen website beschikbaar van dit grensoverschrijdende project. Euregionaal concept voor water- energiemanagement. Langer droge voeten in Roergebied en Nederland. Nieuwe economische impulsen: WERK! De Nieuwe Kleefse Rijn is een verbinding tussen de Rijn – ongeveer bij Kalkar – en de Maas – ongeveer bij Gennep. Deze verbinding heeft een buffercapaciteit van ongeveer 35 km2. Hoge afvoeren in de Rijn worden opgevangen, zodat we langer droge voeten houden. Water- en energiemanagement is de peiler van het plan. Valmeren (Pomp-Accumulatiecentrales ofwel PAC's) vangen water- en energieoverschotten en -tekorten op. De Nieuwe Kleefse Rijn wordt benut als seizoensbuffer. Langs de Rijn en wellicht in het massief van Kleef  zijn er opties voor meer PAC's. Anticiperend op hoog water verlaagt men het peil in de PAC's om extra afvoer op te kunnen vangen. Voorafgaand aan droge perioden wordt de nieuwe buffer juist gevuld, zodat de Nederlandse rivieren langer bevaarbaar blijven.   De Nieuwe Kleefse Rijn wordt een langgerekt waterrecreatiegebied, waarin het goed wonen en werken is. Werk aan de winkel!

 

De tekst wordt snel uitgebreid en in de rechterkolom komt de presentatie.