Welkom op de Magic-Donut pagina's!

Recente zoektocht

In mijn tuin staat Japanse Duizendknoop. Daar zit het magische stofje Reseveratrol in! Het molecule heeft twee ringmoleculen, die met ekaar met een korte verbinding verbonden zijn. Resveratrol vol geneeskracht voor een breed spectrum van aandoeningen. Men heeft onderzoek gedaan naar het effect op het coronavirus. Resveratrol doodt ca 90% van de virussen in een petrischaaltje. 

En kortgeleden ontving ik informatie over de helende werking van het inhaleren van watergas. Je kan dat vinden op www.watergas.nu

Recent heb ik een opstel geschreven in reactie op een interview met Prof jan van Maarseveen/AvA in New Scientist. 

Ik heb ook gereageerd op een artikeltje in NRC/Wetenschapskatern over het RNA van het Coronavirus. D. Incarnato/RUG heeft daar onderzoek naar gedaan. Hij zoekt naar vervolgonderzoek. Ik heb hem gewezen op de werking vna Resveratrol. 

Klassieke fysica - Kwantumfysica - Protofysica - Metafysica

Momenteel maakt de klassieke natuurkunde een transitie door. Er worden nieuwe deeltjes ontdekt. Men zoekt naar één samenhangend natuurkundig model. Er wordt gesproken over duistere energie en zwarte materie. En Robert Dijkgraaf vertelt ons dat we maar 4% van de totaal-aanwezige energie en materie kennen. Waar is die andere 96%?

Op mijn zoektocht naar een verklaring voor de merkwaardige eigenschappen van watergas, ben ik begonnen vanuit de klassieke fysica. Daar is de wet van behoud van energie van groot belang. Een spannende afgeleide van deze klassieke fysica is de Resonantie Fysica. Met resonantie kan men brugeen, maar ook atomen uit elkaar trillen. Als je maar weet wat de eigen frequentie is van het systeem dat je uiteen wil laten trillen. In het werkterrein van de watergas is dit een nieuwe richting. Indien men het watermolecuul uitelkaar kan trillen, dan komt de bindingsenergie van water ter beschikking. Dat is revolutionair! Maar er zijn ontwikkelaars die dit steeds beter onder de knie krijgen. Dan kan je electriciteit opwekken voor minder dan 4 cent per kWh! Dat is concurrerend met kolen-electriciteit. De Taskforce Blue Energy van Watergas.NU gaat deze ontwikkeling stimuleren via WAVE-Cooperation.  

De verschijnselen van watergas - met name die van de vlamtoorts - kan men wellicht verklaren met de spelregels van de kwantumfysica.

Men weet nog lang niet alles. Er staan verschillende denkmodellen nog in de wachtkamer, onder andere waar bijvoorbeeld het Higgsdeeltje onderdeel van uitmaakt. Die is nu overgegaan naar de Klassieke Fysica. Die voor-fase noem ik Protofysica. 

Tenslotte zijn er verschijnselen - ja ook samenhangend met watergas - die in het domein van de Metafysica ingedeeld kunnen worden. Meta betekent 'achter'. Dat zijn de verschijnselen die bijvoorbeeld te maken hebben met levensenergiesoorten.

En eigenlijk zou je nòg een soort fysica kunnen toevoegen: de Infofysica. Hoe worden trillingen, rimpelingen op de schil van de moleculen, overgebracht? Die rimpelingen geven ons informatie. Wij kunnen die informatie opvangen, zoals wij ook geluid kunnen opvangen met onze oren. Waar Sheldrake over schrijft met zijn 'morfische velden'.

The Magic Donut: Lijn - Helix - vortex - torus - sfeer (bol)

In de natuur treffen we enkele basale energie/materie vormen aan: energielijnen gaan bij kruising over in helixen. Helixen bundelen zich en vormen onder invloed van bepaalde grensvoorwaarden het vortex veld. Onder bijzondere condities wordt een torusveld (vorm van een donut of een ring) gevormd. In het hart van een torusveld bevindt zich een inherent bolvormig veld. Dus: in het torusveld van het aardmagnetisch veld bevindt zich de aarde. 

Dit torusveld is dus een bijzonder cyclisch veld. Foster Gamble laat zien dat het torusveld ook van belang is in de economie. Naar aanleiding van de Occupybeweging heb ik daar een eigen invulling aan gegeven. 

Magic Donut 

 - Verbazingwekkende inzichten in de natuur, waarin helixen, vortexen, torusvelden ...Lees meer... 

ECOtherapie

- Op verkenning naar de werking van ijle informatie-energie. Het torusveld speelt daarin - ...Lees meer... 

Man-Money-Turbo 

- De wereld is in crisis. Onze economie berust op een geldsysteem, waarvan Einstein ...Lees meer...