Pompe-Advies 

Visie op Water - Energie - Innovatie 

Pompe-Advies, is het ZZP-bedrijf van Ir Caspar L.P.M. Pompe (civiel ingenieur).

De belangrijkste activiteiten betreffen de Stichting Watergas.NU en de Buurenhof.  

Ir Caspar L.P.M. Pompe is (mede)initiatiefnemer van deze activiteiten en werkt samen met anderen om deze te realiseren.

Portefeuille

 1. Watergas.NU -
  Stichting om de introductie van watergas in verschillende takken van industrie te versnellen. Met water branden koolwaterstoffen aanzienlijk efficienter. We kunnen ws electriciteit produceren voor 5 cent per kWh. Wat betekent dat voor onze maatschappij? Wetenschappelijk onderzoek naar watergas staat hoog op onze wensenlijst; Watergas.NU heeft drie speerpunten:

 2. WaterMotor.EU 
  Dit dossier staat momenteel op een zeer laag pitje. 
  Om aan bijvoorbeeld pensioenfondsen de kans te geven te participeren is een innovatief ontwikkelprotocol ontwikkeld: Wiki-Development. Deze PPS-ontwikkelprocedure kan ook worden toegepast op complexe infrastructuurprojecten met een ruimtelijke component. Voor de A27-corridor tussen Breda en Utrecht heb ik indertijd met een rekenmodel de haalbaarheid onderzocht....Lees meer....

 3. The Magic Donut: Klassieke fysica - Kwantumfysica - Protofysica - Metafysica
  Momenteel maakt de klassieke natuurkunde een transitie door. Er worden nieuwe deeltjes ontdekt. Men zoekt naar één samenhangend natuurkundig model. Er wordt gesproken over duistere energie en zwarte materie. En Robert Dijkgraaf vertelt ons dat we maar 4% van de totaal-aanwezige energie en materie kennen. Waar is die andere 96%? ....Lees meer.... 

 4. Buurenhof.nl
  Samen met Wijnvast en Ruizendaal PV werk ik momenteel aan de ontwikkeling van de Buurenhof in Overasselt. Dit is een klein hofje met ongeveer 12 woningen in het nieuwbouwplan 'Werklandschap' dat vanaf 23 januari 2018 in de realisatiefase belandt. We hebben tot 1 maart de tijd om de haalbaarheid van Buurenhof te onderbouwen. Voor Buurenhof denken we aan de oprichting van een CV - cooperatieve vereniging (van ZZP-ers).  ....lees meer... Mijn bemoeienis hiermee komt voort uit mijn bestuursfunctie bij Buurderij de Lage Hof.

 5. Het 3x+1-probleem
  Door een artikel in NewScientist ben ik gegrepen door het zgn Hagelsteenvermoeden van Collatz. Dit schijnbaar eenvoudige verschijnsel waarin een getallenreeks altijd uitkomt bij 1 is na lange tijd nog niet bewezen. Ik heb het vermoeden dat ik het bewijs heb gevonden. Maar van het Wiskundig Genootschap kreeg ik het artikel van Y. Sinai toegezonden. Het Engels begrijp ik wel, maar de wiskundige taal is voor mij nieuw! Sinai stelt dat er geen oneven Collatz-getallen zijn deelbaar door 3. Dat heb ik gechecked. Er is één iutzondering op die regel. Maar de regel geeft wel nieuw inzicht. Daar vertel ik later van. Heb ik een (bijdrage aan) een bewijs voor het vermoeden van Collatz? Veel leesplezier! Ben benieuwd wat de wiskundigen van het wiskundig genootschap van mijn verhaal vinden. ...lees meer..

Contact

Voor watergas: caspar.pompe@watergas.nu;

Voor Buurenhof: info@Buurenhof.nl 

Voor Pompe-Advies: caspar@pompe-advies.nl

U kunt mij telefonisch bereiken onder 06 5252 5935