1. WaterMotor.EU - 

    Een grensoverschrijdend concept voor anticiperend water- en energiemanagement in de Rijn-Maas-Schelde Delta; De projecten die in dit kader kunnen worden ontwikkeld, vragen om grote investeringen. De Overheden beschikken niet meer over voldoende budget om Nederland op Deltahoogte te krijgen. Dat is ook niet nodig. Veel van deze projecten kunnen namelijk als Publiek-Private Samenwerking (PPS) worden ontwikkeld. Om grote investeerders als de pensioenfondsen te laten participeren in deze grote projecten is een business-casebenadering nodig. Dat vraagt om innovatie van het PPS-Ontwikkelproces. De procesinnovatie noemen we Wiki-Development. Ir Gert Jan Akkerman en Ir Caspar Pompe brengen in het kader van klimaatadaptatie begin 2014 twee deelprojecten in voor een (grensoverschrijdend) Deltadebat:

    Aansluitdijk - De Aansluitdijk is een waterkerende verbinding tussen - ongeveer ....lees meer.....

    Nieuwe Kleefse Rijn - dit project wordt op 30 januari a.s. toegelicht in het kader van de ....lees meer .....