Welkom bij / Welcome to Pompe-Advies  

Nieuwe projecten/New projects:

WORK! Ainano BV: Betaalbaar, comfortabel, duurzaam van het gas los
HOBBY Collatz-conjecture: = M-Conjecture + D-Conjecture

Magic Donut Inside  (topic of interest)
Het torusveld, dat ik 'Magic Donut' noem, zorgt voor transformatie, energieopslag en informatie. Op alle schaalniveaux in de natuur vindt men energetische torusvelden, vortexen, helixen en bollen. De zoektocht naar een verklaring voor watergas leidt tot nieuwe inzichten en vaardigheden. 

Watergas.NU (2010 - present)

Stichting Watergas.NU is het platform voor de HHO-Watergassector. Motoren lopen schoner en zuiniger met watergastoevoeging. De watergasvlam doet alles op zijn eigen smelttemperatuur smelten.
Watergas.NU Foundation is a platform for the HHO-Watergas sector. Engines run cleaner and leaner with HHO-addition. The HHO-torch can be used for clean cutting and welding. We currently focus on application of HHO for process heating

Aansluitdijk (Sleeping)

De Aansluitdijk is onderdeel van WaterMotor.EU (water- en energiemanagement stopt niet bij de grens). De Aansluitdiijk heeft de tweede prijs gewonnen op de Waterbouwdag 2013. Hoe krijgen we de Aansluitdijk op de agenda? Ik hoor graag uw reactie!