Welkom bij / Welcome to Pompe-Advies (ZZP) 
Watergas.NU; platform voor HHO-Watergassector.
WaterMotorNederland - koppeling water- enenergiemanagement. 
Magische Ring (Magic Donut); zoektocht naar Magische Ring en verder...
Bewijs voor Collatz-probleem (ook wel Hagelsteenvermoeden of 3x+1-probleem genoemd)?

Magic Donut Inside
Het torusveld, dat ik 'Magic Donut' noem, zorgt voor transformatie, energieopslag en informatie. Op alle schaalniveaux in de natuur vindt men energetische torusvelden, vortexen, helixen en bollen. De zoektocht naar een verklaring voor watergas leidt tot nieuwe inzichten en vaardigheden. 

Watergas.NU

Stichting Watergas.NU is het platform voor de HHO-Watergassector. Motoren lopen schoner en zuiniger met watergastoevoeging. De watergasvlam doet alles op zijn eigen smelttemperatuur smelten.
3 Speerpunten: Taskforce Blue Shipping; WAVE-Cooperation en Onderzoek 

Aansluitdijk

De Aansluitdijk is onderdeel van WaterMotor.EU (water- en energiemanagement stopt niet bij de grens). De Aansluitdiijk heeft de tweede prijs gewonnen op de Waterbouwdag 2013. Hoe krijgen we de Aansluitdijk op de agenda? Ik hoor graag uw reactie!